TS Lokalvård
TopImage

En rejäl garanti!

TS Lokalvård är medarbetarägt, dvs ca 80% av våra 230 lokalvårdare är delägare i företaget.

Detta medför givetvis ett lite extra engagemang, men också en ansvarskänsla för våra kunder och deras behov. Det har också lett till att vi har en mycket liten personalomsättning, vilket medför att vi kan behålla samma personal hos våra kunder under lång tid. På så sätt lär ni känna varandra och ett förtroende byggs upp.

Vi har givetvis kollektivavtal tecknat med Almega som vår partner, ansvarsförsäkringar, är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade.  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka