TS Lokalvård
TopImage

Specialstädningar

Vi erbjuder även ett antal specialstädningar - bla allergistädningar och saneringar.

Allergistädning
Inomhusmiljön måste också fungera för de som har allergibesvär. Vi använder t ex i dessa fall enbart fuktiga metoder. Du kan få tips om vilka sorters blommor som kan användas, om du ska ha persienner istället för gardin, luckor framför öppna bokhyllor etc.

Saneringar
Vi har kompetens att sanera lägenheter och andra lokaler från alla former av sanitära olägenheter, utom efter brand.
Vid en sanering återställer vi lokalen i det skick den befann sig i innan den blev förorenad.

Om du är intresserad av våra tjänster kontakta oss på 019-16 10 22 eller info@tslokalvard.se

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka