TS Lokalvård
TopImage

Städning av skolmiljöer

Skolstädning har varit vårt specialområde i över 30 års tid.

Vid skol- och daghemsstädningar ingår olika lokaler som t ex lekrum, gymnastiksalar, matsalar, slöjd- och teorisalar. Dessa städas med microfiber-system och miljöanpassade kemikalier. Vi städar naturligtvis också duschrum, toaletter, bastu m m.

Om du är intresserad av våra tjänster kontakta Vendela Lohaller, 019-16 10 23 eller vendela.lohaller@tslokalvard.se

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka