TS Lokalvård
TopImage

Miljön är väldigt viktig

Miljömedvetenhet är mycket viktigt inom vår bransch. Vi är givetvis ISO 14001-certifierade.

Vi jobbar ständigt med att finna nya lösningar som minimerar vår påverkan på miljön negativt. Till exempel arbetar vi i möjligaste mån med mikro-fibermetoder som minimerar behovet av rengöringskemikalier. Vi håller successivt också på att byta ut vår bilpark till miljöbilsklassade bilar.

TS Lokalvård arbetar efter följande miljöpolicy:

Vi ska alla i vårt dagliga arbete uppnå ständiga miljöförbättringar.

Detta når vi genom att:
• Vi håller miljökompetensen hos alla medarbetare på en nivå som krävs för att miljöarbetet skall genomsyra det dagliga arbetet
• Vi arbetar med konkreta miljömål avseende främst att minska vår kemikalie- och drivmedelsförbrukning
• Tar hänsyn till miljön vid varje beslut
• Vi förebygger föroreningar och följer gällande miljölagstiftning

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka