TS Lokalvård
TopImage

Vår personal är din tillgång

Vår personal är vår största resurs och en tillgång till dig som kund.

• TS Lokalvård är kollektivavtalsanslutna till Almega Serviceentreprenad.

• Ca 80% av våra medarbetare är delägare i vårt företag, vilket givetvis medför ett engagemang som är ovanligt i andra företag. Våra kunder märker att det finns en naturlig vilja att skapa en ren och skön innemiljö på arbetsplatsen.

• Vi har en personalomsättning på i genomsnitt 0,5% per år, vilket medför att vi har möjlighet att behålla samma personal hos våra kunder och skapa ett förtroende och samarbete mellan lokalvårdaren och kunden.

• Vår medelålder är 49 år, vilket speglar den kompetens och erfarenhet som vi byggt upp under mer än 40 år i branschen.

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka