TS Lokalvård
TopImage

En hörnsten i ditt förtroende

Vi tar säkerhet på stort allvar, både våra kunders och vår personals.

Med strikta rutiner runt nyckel- och kodhantering, samt välutbildad personal, ser vi till att våra kunder kan känna sig trygga och bekväma med att ge oss förtroendet att städa i lokalerna.

Genom regelbundna riskbedömningar för vår personal försöker vi minimera den risk de utsätts för i form av skador eller hotfulla situationer. Det leder ofta till att man exempelvis: jobbar i par om två, är utrustade med larm och mobiltelefon, eller får säkerhetsutbildning hos kunden.

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka