TS Lokalvård
TopImage
bild

"Det som är viktigt med när jag väljer städleverantör är att man får det man förväntar sig. Kraven är höga men TS Lokalvård levererar alltid det som förväntats och de lovar aldrig mer än de kan hålla. Det är kvalitet för mig."


Stefan Davidsson
Fastighetschef
Nerikes Allehanda

Rena industrilokaler hos NA

Nerikes Allehanda, en av Sveriges största dagstidningar, valde TS Lokalvård att utför all lokalvård i alla koncernens lokaler.

Valet föll på TS mycket tack vare vårt engagemang, höga ambitionsnivå och lokala förankring. Vi städar dagligen i alla NAs lokaler inklusive tryckeriet, kontoren och alla lokalkontoren runt om i länet. Under sommaren gjorde vi något som är ganska ovanligt, vi storstädade i tryckeriet, dvs dammade och rengjorde ventilationsrör, armaturer, balkar i taket etc. Fler företag borde göra detta då det både ger en bättre arbetsmiljö, minskar brandrisken och förbättrar besökares bild av företaget.

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka