TS Lokalvård
TopImage

TS Lokalvårds historia

TS Lokalvård AB knoppades av från Örebro Kommun 1996 och har sedan dess agerat som ett privat företag.

I och med avknoppningen blev vi medarbetarägda, dvs ägda av oss anställda i företaget. Och fortfarande är ca 80% av de nuvarande anställda, lika stora delägare i företaget via en ekonomisk förening. Det gör oss till det största medarbetarägda lokalvårdsföretaget i Sverige

Föreningen har för närvarande ca 170 delägare och alla som anställs i företaget erbjuds delägarskap. Omsättning är idag cirka 65 MSEK och vi är 230 anställda.

  Städområden
  Industristädning

  Industristädning

  Industrimiljö är TS inte främmande för.
  separering
  Fastighetsstädning

  Fastighetsstädning

  Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
  Låt oss berätta mer!
     
  Skicka