TS Lokalvård
Kontakta oss på TS Lokalvård
Sirpa Kortesmaa
Sirpa Kortesmaa, VD / produktionschef
Telefon: 019-16 10 28
Mobiltel: 0706 - 75 68 72
sirpa.kortesmaa@tslokalvard.se
Vendela Lohaller
Vendela Lohaller, Marknad och försäljning
Telefon: 019 - 16 10 23
Mobiltel: 0726 - 44 38 15
vendela.lohaller@tslokalvard.se
Pernilla Gustafsson
Pernilla Gustafsson, Arbetsledare TS Lokalvård
Telefon: 019 - 16 10 26
Mobiltel: 0704 - 20 49 33
pernilla.gustafsson@tslokalvard.se
Åsa Hellström
Åsa Hellström, Arbetsledare TS Lokalvård
Telefon: 019 - 16 10 27
Mobiltel: 0704 - 20 49 32
asa.hellstrom@tslokalvard.se
Emelie Sterner
Emelie Sterner, Arbetsledare TS Lokalvård

Mobiltel: 0704 - 20 49 31
emelie.sterner@tslokalvard.se
Tommy Nylén
Tommy Nylén, Arbetsledare TS Lokalvård

Mobiltel: 0704 - 20 49 28
tommy.nylen@tslokalvard.se
Åsa Sterner
Åsa Sterner, Arbetsledare TS Hemservice & Specialen
Telefon: 019 - 16 10 22
Mobiltel: 0704 - 20 49 35
asa.sterner@tslokalvard.se
Briitta Niemelä
Briitta Niemelä, Kontorist & Löneförättare
Telefon: 019 - 16 43 40
Mobiltel: 0704 - 20 83 85
briitta.niemela@tslokalvard.se
Petra Jonasson
Petra Jonasson, Ekonomi och Lön
Telefon: 019 - 16 10 24

petra.jonasson@tslokalvard.se
Email är fornamn.efternamn@tslokalvard.se
Städområden
Industristädning

Industristädning

Industrimiljö är TS inte främmande för.
separering
Fastighetsstädning

Fastighetsstädning

Trapphus, kontor och biutrymmen, vanliga städområden för TS.
Låt oss berätta mer!
   
Skicka