TS, lokalvårdarnas eget företag!

TS Lokalvård AB har funnits i mer än 40 år i Örebro.

Vi är det största medarbetarägda städföretaget i landet  och huvudkontoret ligger på Hedvigsgatan bakom Rudbecksskolan i Örebro.

Medarbetarägandet medför ett extra engagemang, men också en ansvarskänsla för våra kunder och deras behov.
Detta har också lett till att vi har en mycket liten personalomsättning, vilket medför att vi kan behålla samma personal hos våra kunder under en lång tid.

På så sätt lär ni känna varandra och ett förtroende byggs.

Vision och affärsidé

Medarbetarägd arbetsglädje

 • Medägarskapet medför ett mycket stort engagemang för våra kunder i Örebro län
 • Arbetsglädjen skapar långsiktighet och få personalbyten

Detta ska vara den bärande visionen och affärsidén i vårt företag och ska ligga till grund för de beslut som fattas.

TS Karlskoga

 

Ett antal av dessa medägare finns vid vår enhet i Karlskoga där vi finns sedan några år tillbaka.

TS Lokalvård har i dagsläget en mängd kunder i Karlskoga och växer kontinuerligt.

Vi städar åt bl.a. Adminson och Karlskoga Automation.

Kärnvärden

Medarbetarägande

 • Delaktighet
 • Ansvarstagande
 • Fritt och självständigt
 • Vinstdelning

Arbetsglädje

 • Stolthet
 • Egenvärde
 • Omväxlande
 • Trygghet i anställning

Arbeta och utvecklas tillsammans

 • Ärlighet
 • Respekt
 • Tydlighet
 • Omtanke
Historia

TS Lokalvård AB knoppades av från Örebro Kommun 1996 och har sedan dess agerat som ett privat företag.
I och med avknoppningen blev vi medarbetarägda, dvs ägda av oss anställda i företaget.
De nuvarande anställda är lika stora delägare i företaget via en ekonomisk förening. TS i Lokalvård AB står för Tillsammans.

Genom att så många har en del i företagets framgångar så skapar det stor delaktighet och engagemang för våra kunder vilket leder till att vi kan hålla hög kvalitet på det vi gör.
Vi har mångårig erfarenhet av professionell städning av såväl kontor, skolor, butiker, trappor, som privata hem.
Med välutbildad personal och systematiska kvalitetsuppföljningar inser du snart att vi tar det här med lokalvård på fullaste allvar.

TS Lokalvård AB har två verksamhetsområden. TS Lokalvård som utför professionell lokalvård hos privata och offentliga kunder och TS Hemservice som utför professionell hemstädning och andra hushållsnära tjänster till privatpersoner.
Vi är verksamma i Örebro län.

Att jobba hos TS Lokalvård

TS Lokalvård erbjuder mer än bara en anställning. Vi erbjuder en gemenskap och delaktighet i hela företaget. Du kan till och med bli delägare, redan efter att du jobbat 1 år i företaget.

Vi försöker erbjuda alla som anställs en heltidstjänst och vi arbetar kontinuerligt med olika aktiviteter för att hela tiden underhålla hälsan och arbetsklimatet hos våra anställda.

Alla våra medarbetare arbetar under eget ansvar och har ett fritt och självständigt arbete. Arbetskläder och skor är fritt och erbjuds alla som arbetar hos oss.

Dina arbetstider har du oftast möjlighet att påverka själv. Tillsammans med kunden kommer du överens om vilka tider som är bäst för dig och dem. Vi har kollektivavtal hos Almega.

Personalen utbildas och fortbildas hela tiden då vi årligen inventerar vilka fortbildnings- och utbildningsbehov som finns bland personalen.

Vi söker för närvarande ingen ny personal. Vill du ändå skicka CV och personligt brev till oss kan du göra det på följande adress: info@tslokalvard.se