Specialstädningar

Vi erbjuder även ett antal specialstädningar - bla allergistädningar och saneringar.

Allergistädning
Inomhusmiljön måste också fungera för de som har allergibesvär. Vi använder t ex i dessa fall enbart fuktiga metoder och parfymfria medel.

Viktigt att tänka på vid allergistädning: Lokalerna bör städas dagligen, Möbler, inredning och fria ytor skall vara enkla att städa, undvik att lägga in heltäckningsmattor, ha gärna avtagbar klädsel på klädda och stoppade möbler så att de går att tvätta.

Saneringar
Vi har kompetens att sanera lägenheter och andra lokaler från alla former av sanitära olägenheter, utom efter brand.
Vid en sanering återställer vi lokalen i det skick den befann sig i innan den blev förorenad.

Höghöjdstädning
Vi har också kompetens att utföra städning på hög höjd med lift.