En hörnsten i ditt förtroende

Vi tar säkerhet på stort allvar, både våra kunders och vår personals.

Med strikta rutiner runt nyckel- och kodhantering, samt välutbildad personal, ser vi till att våra kunder kan känna sig trygga och bekväma med att ge oss förtroendet att städa i lokalerna.

Genom regelbundna riskbedömningar för vår personal försöker vi minimera den risk de utsätts för i form av skador eller hotfulla situationer. Det leder ofta till att man exempelvis: jobbar i par om två, är utrustade med larm och mobiltelefon, eller får säkerhetsutbildning hos kunden.