Utbildning av lokalvårdare

TS Lokalvård anlitas regelbundet av olika organisationer och företag för att dela med oss av vår erfarenhet av lokalvård.

Detta för att vidareutbilda eller nyutbilda blivande lokalvårdare. Det kan gälla arbetsmarknadsåtgärder eller företag som har städning internt men som vill utveckla personalen.

Vår utbildare är b.l.a diplomerad handledare inom SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd)