Städning av industri

Vi är vana vid städning av all slags industrimiljö. Ofta glöms industrimiljön bort, men ofta är det en plats som utomstående vistas i på rundvandringar och då är det viktigt att ge ett gott intryck.

Vi kan hjälpa er att ge ett gott intryck både i form av veckovis städning av industrilokalen och omklädningsrum samt även periodiska storstädningar.