TS kvalitetsmedvetenhet

För att våra kunder ska vara nöjda krävs det att vi levererar en bra tjänst varje dag.

Vårt medägarskap och låga personalomsättning är givetvis en viktig komponent i detta arbete.
Vi har också regelbundna kvalitetsträffar med alla våra kunder där vår arbetsledare, lokalvårdaren och kunden,
träffas för att stämma av att allt fungerar till allas belåtenhet.
Som ett stöd i verksamheten är vi ISO 9001-certifierade, vilket medför att vi har ett ramverk att jobba efter i vårt kvalitetsarbete, i allt från kvalitetsträffar till vidareutbildning av våra lokalvårdare.

TS Lokalvård arbetar efter följande kvalitetspolicy:
Vi ska alla i vårt dagliga arbete uppnå ständiga kvalitetsförbättringar.

Detta når vi genom att:

    • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.
    • Se till att goda relationer råder mellan företaget, deras anställda och deras omgivning.
    • Vi arbetar med kvalitéts mål avseende att ha nöjda kunder och medarbetare.
    • Se till att uppfylla myndigheters och övriga intressenters krav.