Miljö

Miljömedvetenhet är mycket viktigt inom vår bransch. Vi är givetvis ISO 14001-certifierade.

Vi jobbar ständigt med att finna nya lösningar som minimerar vår påverkan på miljön negativt.
Till exempel arbetar vi med mikro-fibermetoder som minimerar behovet av rengöringskemikalier.
Vid uppdatering av vår bilpark väljer vi alltid bästa miljöklass.

TS Lokalvård arbetar efter följande miljöpolicy:

Vi ska alla i vårt dagliga arbete uppnå ständiga miljöförbättringar.

Detta når vi genom att:
• Vi håller miljökompetensen hos alla medarbetare på en nivå som krävs för att miljöarbetet
skall genomsyra det dagliga arbetet.
• Vi arbetar med konkreta miljömål avseende främst att minska vår kemikalie- och drivmedelsförbrukning.
• Tar hänsyn till miljön vid varje beslut.
• Vi förebygger föroreningar och följer gällande lagar och bindande krav.