Städning av skolmiljöer

Skolstädning har varit vårt specialområde i över 40 års tid.

Vi erbjuder regelbunden städning i skolor och förskolor.  I städningen ingår olika lokaler som t ex lekrum, gymnastiksalar, matsalar, slöjd- och teorisalar.  Vi städar effektivt och med miljövänliga metoder.