Vår personal är din tillgång

Vår personal är vår största resurs och en tillgång till dig som kund.

  • TS Lokalvård är kollektivavtalsanslutna till Almega Serviceentreprenad.
  • Ett flertal av våra medarbetare är delägare i vårt företag, vilket givetvis medför ett engagemang som är ovanligt i andra företag. Våra kunder märker att det finns en naturlig vilja att skapa en ren och skön innemiljö på arbetsplatsen.
  • Vi har en låg personalomsättning på i genomsnitt 0,5% per år, vilket medför att vi har möjlighet att behålla samma personal hos våra kunder och skapa ett förtroende och samarbete mellan lokalvårdaren och kunden.
  • Vår medelålder är 46 år, vilket speglar den kompetens och erfarenhet som vi byggt upp under mer än 40 år i branschen.